O Traballo de Fin de Grao consiste no desenvolvemento autónomo por parte do estudantado dun proxecto baixo a dirección dun profesor titor, cuxa realización ten a finalidade de favorecer que o estudantado integre os contidos formativos recibidos durante os seus estudos e asegurar a adquisición das competencias asociadas á titulación.

Normativas do TFG

Recursos

Modelos do TFG

 

Traballo Fin de Grao – Curso 2020/2021

Calendario de asignación do TFG

Propostas temáticas consensuadas estudante-titor/a
Prazo de presentación: do 1 ao 14 de novembro de 2020
Formulario de solicitude: Grao en Dereito | Grao en RRLL

Propostas temáticas para o resto do estudantado
Prazo de solicitude: –

Propostas consensuadas TFG
Grao en Dereito | Grao en RRLL | Dobre Grao ADE-Dereito

Listados TFG
Grao en RRLL | Grao en RRLL curso ponte | Grao en Dereito | Dobre Grao ADE-Dereito

 

Calendario de defensa do TFG

Tribunais
Grao en Dereito
Grao en RRLL

Convocatoria Entrega ao titor/a ata a data indicada Depósito no Decanato ata as 14:00 horas da data indicada Defensa
Adiantada 06/11/2020 13/11/2020 20/11/2020
Grao en Dereito
Grao en RRLL
Dobre Grao ADE-Dereito
Tribunais
Grao en Dereito
Grao en RRLL
Febreiro 05/02/2021 12/02/2021 19/02/2021
Grao en Dereito
Grao en RRLL
Dobre Grao ADE-Dereito
Xuño 1 2 3 11/06/2021 18/06/2021 25/06/2021
Grao en Dereito
Grao en RRLL
Dobre Grao ADE-Dereito
Tribunais
Grao en Dereito (tribunal 1 e tribunal 2)
Grao en RRLL
Xullo 1 2 3 09/07/2021 16/07/2021 23/07/2021
Grao en Dereito
Grao en RRLL
Dobre Grao ADE-Dereito
Tribunais
Grao en Dereito (tribunal 1 e tribunal 2)
Grao en RRLL
Setembro 1 2 3 01/09/2021 08/09/2021 15/09/2021
Grao en Dereito
Grao en RRLL
Dobre Grao ADE-Dereito
Tribunais
Grao en Dereito tribunal 1 e tribunal 2)
Grao en RRLL

1 Primeira reunión co titor/a: comezo do cuadrimestre.
2 Entrega do esquema ao titor/a: cando o determine o titor/a e preferiblemente ao rededor de catro meses antes da defensa.
3 Revisión da primeira elaboración (borrador): cando o determine o titor/a e preferiblemente ao rededor de dous meses antes da defensa.

 

Coordinación do Traballo Fin de Grao

Pablo Riquelme Vázquez
+34 986 813 722
tfgxuridicas@uvigo.gal