Ciclo: conferencias e técnicas en métodos e técnicas de investigación cualitativa en ciencias sociais

1ª CONFERENCIA
Dos conceptos teóricos á súa operacionalización.
Unha aplicación ao caso da vulnerabilidade
social de dúas xeracións: maiores e mozos

Relator: Eduardo Duque.
Profesor de Socioloxía Universidade Católica
Portuguesa de Braga. Membro do Centro de
Estudos de Comunicaçao e Sociedade (CECS)
Universidade do Minho

Coordina: José F. Durán Vázquez.
Profesor de Socioloxía da UVigo