Congreso internacional: Retos para un mercado de traballo equitativo no contexto dunha economía competitiva, social e medioambientalmente sostible

Clave acceso estudantado: Dz4cuXP4

O Congreso final do Proxecto de Investigación Retos para un mercado de traballo equitativo e aberto á competencia no contexto da nova economía (MerLab) se orienta a examinar, desde unha perspectiva multidisciplinar, aqueles ámbitos novedosos nos que a relación entre o Dereito Mercantil e o Dereito do Traballo é máis intensa, coa finalidade de desenvolver políticas de Dereito concorrentes que proxecten principios xurídicos comúns entre ambas disciplinas. Ao mesmo tempo, considerouse necesario plantexar un debate de “política de regulación xeral” en relación cos retos que, como sociedade, nos propón a dixitalización da economía, a desprotección dos traballadores e a crise medioambiental.