Congreso Internacional Temas clave de la contratación pública

O Congreso organizarase a través dun formato aberto e dinámico no que participan recoñecidos expertos no sector, e que abordarán cuestións relevantes que se agrupan conforme a catro grandes eixes temáticos:

  • Mellores prácticas de xestión
  • Gobernanza
  • Sustentabilidade
  • Tecnoloxías Disruptivas