Presentación do libro: Traballo a distancia e teletraballo. Regulación laboral, procesual e de Seguridade Social.

Editorial Tecnos

Autores:

José Fernando Lousada Arochena
Maxistrado do Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia e profesor da Universidade da Coruña

Ricardo Ron Latas
Maxistrado do Tribunal Superior
de Galicia e profe sor da Universidade da Coruña

Alexandre Pazos Pérez
Profe sor da Universidade de Vigo