XII CICLO DE ACTIVIDADES SOBRE DEREITO MARÍTIMO

 

XII CICLO DE ACTIVIDADES SOBRE DEREITO MARÍTIMO
Coordinación: Francisco Torres Pérez. Profesor Dereito Mercantil. ftorres@uvigo.es
Carmen Costas Martínez-Grimaldi. Profesora e Avogada. carmencostas@uvigo.es

7 de marzo de 17:00 a 18:30
Relatorio: “Aspectos de traballo marítimo: actividade da ITF e normativa internacional”
Luz Baz Abella, Coordinadora da ITF en España www.itfglobal.org

21 de marzo de 17:00 a 18:45
Taller: “Operativa de consignación de buques”
Roi Gómez, Procurement Manager do grupo Kaleido Logistics www.kaleidologistics.com

10 de abril de 17:00 a 18:30
“Marco legal internacional da pesca: instrumentos FAO para a sostenibilidade”
Alicia Mosteiro Cabanelas, Oficial de Pesca da FAO www.fao.org/home/es

11 de abril de 17:00 a 18:30
Relatorio: “Riscos, xestión da navegación e liderado”
Gumersindo García, Capitán da Marina Mercante

17 de abril de 17:00 a 18:45
Relatorios: “Actualidade de Dereito marítimo en Italia”
Emilia Vermiglio e Maria Giulia Previti, Investigadoras adscritas ao CUST, Università di Messina
https://archivio.unime.it/it/centri/cust

25 de abril de 17:00 a 18:45
Taller: “Comercio e transporte internacional de contenedores. Exemplo: exportación madeira pino”
Francisco Fernández Sasiaín, Director de operacións de Progeco Vigo S.A.www.progecovigo.com

27 de abril de 7:00 a 11:30
“Visita ao Porto de Vigo: lonxa e porto comercial”
Colabora: Autoridade Portuaria de Vigo www.apvigo.com