Xornada 3.0 Os estudos de grao en Dereito e Relacións Laborais e Recursos Humanos. Optatividade, TFG e itinerencia

13.00 h Os estudos nos graos de Dereito: itinerarios e optatividades
Prof. Dr. Xosé Manuel Pacho Blanco
Vicedecano de Dereito e coordinador de grao

13.10 h A optatividade no grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
Prof.ª Dr.ª Belén Fernández Docampo
Vicededecana de Relacións Laborais e Recursos Humanos e coordinadora de grao

13.20 h A elaboración dos TFG nos graos en Dereito e Relacións Laborais e Recursos Humanos
Prof. Dr. Pablo Riquelme Vázquez
Coordinador dos Traballos de Fin de Grao

13.30 h As prácticas externas nos estudos do grao en Dereito e Relacións Laborais e Recursos Humanos
Prof. Dr. Tomás Farto Piay
Coordinador das Prácticas Externas

Contrasinal: Cru3YNgY