Xornada Dereito e Sanidade. Cuestións prácticas no ámbito do dereito sanitario

Programa

Inauguración
17.15 h
Francisco Torres Pérez.
Decano da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo.
Montserrat Otero Oitavén.
Profesora asociada de Dereito Administrativo.

Novas formas de xestión e compra nos servizos sanitarios. O caso de Galicia.
17.30 h
Javier Puente Prieto.
Xerente da área sanitaria de Vigo. Servicio Galego de Saúde.
Alberto Fuentes Losada.
Secretario Xeral Técnico da Consellería de Sanidade. Xunta de Galicia.
Modera: María Antonia Arias Martínez.

Aspectos substantivos da responsabilidade patrimonial da Administración
Pública no ámbito sanitario. Cuestións prácticas.
18.15 h
Daniel Potel Villar.
Xefe do Servizo de Responsabilidade Patrimonial. Consellería de Sanidade.
Xunta de Galicia.
Nilo J. Mosquera Arochena.
Xefe do Servizo de Cirurxía Vascular.
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela.
José Ramón Parada Jorgal.
Director do Distrito Sanitario do Barbanza.
Área sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza. Servicio Galego de Saúde.
Modera: Montserrat Otero Oitavén.

Clausura da xornada
19.15 h