Xornada “Violencia e acoso nas relacións laborais 360º”

Información e inscrición :

Consello Galego de Relacións Laborais

Tfno. 981 957 489

formacion.cgrl@xunta.gal

 

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

rosarodriguez@uvigo.es