Xornadas: European Citizens´ Initiative: A Tool for Engagement and Active Citizenship

Xornadas realizadas no marco do proxecto “European Citizens’ Initiative: A Tool for Engagement and Active Citizenship
(2020-1-PT01-KA203-078546)”

Máis información sobre o proxecto