Xornadas formativas: En primeira persoa, Saídas profesionais e Taller de oratoria

Programa

Martes, 14 de marzo

En primeira persoa

Modera:
María Belén Fernández Docampo,
Vicedecana de RRLL e RRHH e Coordinadora do Grao.

• Sandra Núñez González
Graduada en RRLL e RRHH pola Universidade de Vigo.
Corpo de Xestión da Administración da Seguridade Social (A2).
• Gabriel González Rodríguez
Graduado en RRLL e RRHH e Máster en Xestión e Dirección Laboral pola Universidade de Vigo. Graduado Social.
Vento Avogados e Asesores, Vigo.
• Michaella Camila Menta Espósito
Graduada en RRLL e RRHH pola Universidade de Vigo.
Técnica en RRHH en Codisoil, Vigo.

Saídas profesionais

Modera:
María Belén Fernández Docampo,
Vicedecana de RRLL e RRHH e Coordinadora do Grao.

• Daniel Carrera Villar
Graduado en RRLL e RRHH e Máster en Xestión e Dirección Laboral pola Universidade de Vigo.
Xestor de proxectos PMP, Vigo.
• Sara Pintos Pazos
Graduada en RRLL e RRHH e Máster en Xestión e Dirección Laboral pola Universidade de Vigo. Graduada Social colexiada.
• Víctor Estévez Estévez
Graduado en RRLL e RRHH e Máster en Xestión e Dirección Laboral pola Universidade de Vigo.
Técnico de RRHH no Hospital Rivera Povisa, Vigo.

Mércores, 15 de marzo

En primeira persoa

Modera:
María Antonia Arias Martínez,
Vicedecana de Dereito e Coordinadora do Grao.

• Pedro Pablo Rey Ortiz
Graduado en Dereito e ADE e profesor no departamento de Economía financeira e contabilidade, Universidade de Vigo.
• Ana María Aido Vázquez
Graduada en Dereito e ADE e estudante do Máster en Avogacía da Universidade de Vigo.
• Evelín Doural Petioca
Graduada en Dereito e estudante do Máster en Avogacía da Universidade de Vigo.

Saídas profesionais

Modera:
María Antonia Arias Martínez,
Vicedecana de Dereito e Coordinadora do Grao.

• Catalina Thomás de Carranza
Corpo superior da Xunta de Galicia (A1)
• Olalla Díaz Sánchez
Xuíza decana e maxistrada titular do Xulgado do Contencioso-administrativo número 1 de Lugo.
• Gonzalo Gómez Álvarez
Avogado penalista en Vigo.
• Jesús Castillo Cortes
Xerente territorial adxunto de Pontevedra (unidade local de Vigo).

Taller de oratoria: comunicación eficaz con técnicas actorais orientada
ao sector xurídico-social

Modera:
Rafael Velázquez Pérez,
Profesor de Dereito Internacional Privado.

• Alfonso Rivera
Actor e comunicador.