Presidente

 • Francisco José Torres Pérez

Secretario

 • Pablo Riquelme Vázquez

Coordinadores de grao

 • María Antonia Arias Martínez (Coordinadora do Grao en Dereito)
 • Belén Fernández Docampo (Coordinadora do Grao en Relacións Laborais)

Persoal Docente e Investigador

 • Sara Louredo Casado (Profesora do Grao en Dereito)
 • Carmen Domínguez Rubira (Profesora do Grao en Relacións Laborais)

Estudantado 1º e 2º ciclo

 • Ana Isabel Giráldez González (Grao en RRLL)
 • Sandra Martínez Gómez (Grao en Dereito)

Persoal de Administración e Servizos

 • Jesús Erias Pérez

Presidente

 • Francisco J. Torres Pérez

Secretaría

 • Juan Antonio Hernández Corchete (Coordinador de Relacións Internacionais)

Persoal Docente e Investigador

 • Luis Miguel Muleiro Parada
 • Pablo Grande Seara
 • Noemi García Gestoso
 • Annina Cristina Burgin Piñeiro Oliveira
 • Pablo Riquelme Vázquez

Estudantado

 • Francisco Giralda Riveiro
 • Paloma Acosta Virzí

Persoal Docente e Investigador

 • Francisco Torres Pérez
 • Pablo Grande Seara
 • Noemi García Gestoso
 • Ángel Manuel Mariño de Andrés
 • José Carlos Orge Míguez
 • Rosa Rodríguez Martín-Retortillo

Estudantado

 • Manuel Lago Estévez
 • Andrea Laso Villar

Persoal de Administración e Servizos

 • Alba V. Moldes Portela

Coordinadora

María Antonia Arias Martínez

Tres vocais / tres suplentes das áreas na titulación

 • Prof. Francisco Torres Pérez (Titular) / Pablo Riquelme Vázquez (Suplente)
 • Prof. Helena Martínez Hens (Titular) / Rosa Rodríguez Martín-Retortillo (Suplente)
 • Prof. Pablo Grande Seara (Titular) / Teresa Martínez Taboas (Suplente)

Estudante (Consello de Departamento ou Xunta)

 • Verónica Bahamonde Castro

Coordinadora

Belén Fernández Docampo

Tres vocais / Tres suplentes das áreas na titulación

 • Prof. Xosé Ramón Rodriguez Lago (titular) / Rosa Mª Rodríguez Martín-Retortillo (suplente)
 • Prof. José Carlos Orge Míguez / Alexandre Pazos Pérez (suplente)
 • Prof. Carmen Domínguez Rubira (titular) / Mar Rodríguez Domínguez (suplente)

Estudante (Consello de Departamento ou Xunta)

 • Ana Isabel Giráldez González