Presidente

 • Francisco J. Torres Pérez

Secretario

 • María Antonia Arias Martínz

Persoal docente e investigador áreas xurídicas

 • Esther Pillado González
 • Julio Costas Comesaña
 • Xosé Manuel Pacho Blanco (Coordinador do Grao en Dereito)
 • Belén Fernández Docampo (Coordinadora do Grao en Relacións Laborais)
 • Emma Rodríguez Rodríguez (Secretaria CAM do Mestrado en Avogacía)

Persoal docente e investigador áreas non xurídicas

 • Carmen Domínguez Rubira
 • José Carlos Orge Míguez

Estudantado 1º e 2º ciclo

 • Sheila Lago López
 • Paloma Acosta Virzi

Estudantado 3º ciclo

 • José Manuel Maceda González

Persoal de Administración e Servizos

 • Jesús Erias Pérez

Presidente

 • Francisco José Torres Pérez

Secretaria

 • María Antonia Arias Martínez

Coordinadores de grao

 • Xosé Manuel Pacho Blanco (Coordinador do Grao en Dereito)
 • Belén Fernández Docampo (Coordinador do Grao en Relacións Laborais)

Persoal Docente e Investigador

 • Pablo Fernández Carballo Calero (Profesor do Grao en Dereito, coordinador de TFG)
 • José Carlos Orge Míguez (Profesor do Grao en Relacións Laborais)

Estudantado 1º e 2º ciclo

 • Karolina Laurencja Plaga
 • Paloma Acosta Virzí

Persoal de Administración e Servizos

 • Jesús Erias Pérez

Presidente

 • Francisco J. Torres Pérez

Secretaría

 • José Francisco Durán Pérez (Coordinador de Relacións Internacionais)

Persoal Docente e Investigador

 • Luis Miguel Muleiro Parada
 • Pablo Grande Seara
 • Laura Movilla Pateiro
 • Xosé Manuel Pacho Blanco (Coordinador SICUE)
 • Pablo Riquelme Vázquez (Coordinador ISEP)

Respresentante do estudantado do Grao en Dereito

 • Xosé Wanda Alonso González

Respresentante do estudantado do Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

 • Lucía Torre Pedroarena

Coordinador

Xosé Manuel Pacho Blanco

Tres vocais / tres suplentes das áreas na titulación

 • Prof. Helena Martínez Hens (Titular) / Francisco José Torres Pérez (Suplente)
 • Prof. María Antonia Arias Martínez (Titular) / Rosa Rodríguez Martín-Retortillo (Suplente)
 • Prof. Pablo Grande Seara (Titular) / Teresa Martínez Taboas (Suplente)

Estudante (Consello de Departamento ou Xunta)

 • Cristiam Feijoo Iglesias

Coordinadora

Belén Fernández Docampo

Tres vocais / Tres suplentes das áreas na titulación

 • Prof. Nora Martínez Yáñez (titular) / Emma Rodríguez Rodríguez (suplente)
 • Prof. José Carlos Orge Míguez / Alexandre Pazos Pérez (suplente)
 • Prof. Carmen Domínguez Rubira (titular) / Mar Rodríguez Domínguez (suplente)

Estudante (Consello de Departamento ou Xunta)

 • Andrea Fraguerio Gargamana