Profesionais do Dereito e a Economía debaten no campus sobre as denominadas ‘falsas cooperativas’

Existen as falsas cooperativas? Que criterios deben empregarse para detectar se unha cooperativa é ou non verdadeira? De existir, como se poden combater e velar polo cumprimento da lexislación laboral? A heteroxeneidade lexislativa existente en España fomenta este fenómeno? Estas son algunhas das preguntas as que se tratou de responder ao longo desta mañá no Seminario de Transferencia sobre Cooperativas, unha actividade organizada polo grupo de investigación de Dereito Mercantil e do Traballo  e no que participaron destacados profesionais do mundo do Dereito, a Economía e as Relacións Laborais, tanto do mundo académico como de fóra del.

Dirixidos polos catedráticos Jaime Cabeza e Julio Costas e baixo a coordinación do decano da facultade, o profesor Francisco Torres, o seminario contou coa participación da profesora portuguesa Deolinda Aparicio, coordinadora do Instituto Superior de Contabilidade e Administración do Porto, que foi a encargada de facer unha presentación xeral de que requisitos debe cumprir unha cooperativa para ser considerada como tal. Foi o achegamento inicial a unha cuestión que, posteriormente, se tratou en maior detalle nunha mesa de debate que contou coa participación do director-xerente da Asociación Galega de Cooperativas Agrarias Agaca, Higinio Mougán; o profesor de Dereito do Traballo e da Seguridade Social da Universidade de Deusto, Javier Arrieta, e a xefa da Unidade Especializada da Seguridade Social da Inspección Provincial de Traballo e Seguridade Social de Pontevedra, Ana Pouso, egresada da facultade, aos que se uniron tamén o público participante, tanto presencial na Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo, como aquel que seguiu a actividade a través do Campus Remoto da Universidade de Vigo.

Ler a nova completa no DUVI