O Traballo de Fin de Grao consiste no desenvolvemento autónomo por parte do estudantado dun proxecto baixo a dirección dun profesor titor, cuxa realización ten a finalidade de favorecer que o estudantado integre os contidos formativos recibidos durante os seus estudos e asegurar a adquisición das competencias asociadas á titulación.

Normativas do TFG

Recursos

Modelos do TFG

 

Traballo Fin de Grao – Curso 2022/2023

Calendario de asignación do TFG

Propostas temáticas consensuadas estudante-titor/a
Prazo de presentación: do 7 ao 18 de novembro de 2022
Información sobre a presentación de propostas temáticas

Propostas temáticas para o resto do estudantado
Prazo de solicitude: decembro de 2022
Información sobre a presentación de propostas temáticas

Propostas consensuadas TFG
Grao en Dereito | Grao en RRLL | PCEO ADE-Dereito | Grao en RRLL e RRHH (Curso Ponte)

Propostas non consensuadas TFG
Grao en Dereito | Grao en RRLL | PCEO ADE-Dereito | Grao en RRLL e RRHH (Curso Ponte)

Estudantado sen titor/a ou co titor/a de curso anteriores
Grao en Dereito | Grao en RRLL | PCEO ADE-Dereito | Grao en RRLL e RRHH (Curso Ponte)

Listaxes TFG
Grao en Dereito | Grao en RRLL | PCEO ADE-Dereito | Grao en RRLL e RRHH (Curso Ponte)

 

Calendario de defensa do TFG

Tribunais

Convocatoria Entrega ao titor/a Depósito Defensa
Fin de carreira 04/11/2022 11/11/2022 18/11/2022
Grao en Dereito
Grao en RRLL
PCEO ADE-Dereito
Tribunais
Grao en Dereito
Grao en RRLL
Febreiro 10/02/2023 17/02/2023 24/02/2023
Grao en Dereito
Grao en RRLL
PCEO ADE-Dereito
Tribunais
Grao en Dereito
Grao en RRLL
Xuño 1 2 3 20/06/2023 27/06/2023 04/07/2023
Grao en Dereito
Grao en RRLL
PCEO ADE-Dereito
Tribunais
Grao en Dereito
Grao en RRLL
Xullo 1 2 3 12/07/2023 19/07/2023 26/07/2023
Grao en Dereito
Grao en RRLL
PCEO ADE-Dereito
Tribunais
Grao en Dereito
Grao en RRLL
Setembro 1 2 3 04/09/2023 07/09/2023 13/09/2023
Grao en Dereito
Grao en RRLL
PCEO ADE-Dereito
Tribunais
Grao en Dereito
Grao en RRLL

1 Primeira reunión co titor/a: comezo do cuadrimestre.
2 Entrega do esquema ao titor/a: cando o determine o titor/a e preferiblemente ao rededor de catro meses antes da defensa.
3 Revisión da primeira elaboración (borrador): cando o determine o titor/a e preferiblemente ao rededor de dous meses antes da defensa.

 

Coordinación do Traballo Fin de Grao

Pablo Riquelme Vázquez
+34 986 813 722
tfgxuridicas@uvigo.gal