O Traballo de Fin de Grao consiste no desenvolvemento autónomo por parte do estudantado dun proxecto baixo a dirección dun profesor titor, cuxa realización ten a finalidade de favorecer que o estudantado integre os contidos formativos recibidos durante os seus estudos e asegurar a adquisición das competencias asociadas á titulación.

 

Traballo Fin de Grao – Curso 2019/2020

 

Calendario de asignación do TFG

Propostas temáticas consensuadas estudante-titor/a
Prazo de presentación: do 1 ao 14 de novembro de 2019
Formulario de solicitude: Grao en Dereito | Grao en RRLL

Propostas temáticas para o resto do estudantado
Prazo de solicitude: xaneiro de 2020

Asignación do TFG
Grao en Dereito | Grao en RRLL | Dobre Grao ADE-Dereito

Listados TFG 2019/2020
Grao en RRLL 1 | Grao en RRLL 2 | Grao en RRLL 3 | Grao en Dereito | Dobre Grao ADE-Dereito

 

Calendario de defensa do TFG

Convocatoria Entrega Depósito Defensa
Adiantada 05/11/2019 15/11/2019 22/11/2019
Grao en Dereito
Grao en RRLL
Febreiro 07/02/2020 14/02/2020 21/02/2020
Grao en Dereito | Grao en RRLL
Xuño 1 2 3 10/06/2020 18/06/2020 25/06/2020
Grao en Dereito | Grao en RRLL
Xullo 1 2 3 10/07/2020 17/07/2020 24/07/2020
Grao en Dereito | Grao en RRLL

1 Primeira reunión co titor/a: comezo do cuadrimestre.
2 Entrega do esquema ao titor/a: cando o determine o titor/a e preferiblemente ao rededor de catro meses antes da defensa.
3 Revisión da primeira elaboración (borrador): cando o determine o titor/a e preferiblemente ao rededor de dous meses antes da defensa.

 

Coordinación do Traballo Fin de Grao

Pablo Fernández Carballo-Calero
+34 986 812 417
pcarballocalero@uvigo.es