O Traballo de Fin de Grao consiste no desenvolvemento autónomo por parte do estudantado dun proxecto baixo a dirección dun profesor titor, cuxa realización ten a finalidade de favorecer que o estudantado integre os contidos formativos recibidos durante os seus estudos e asegurar a adquisición das competencias asociadas á titulación.

Normativas do TFG

Recursos

Modelos do TFG

 

Traballo Fin de Grao – Curso 2023/2024

Calendario de asignación do TFG

Propostas temáticas consensuadas estudante-titor/a
Prazo de presentación: do 9 ao 19 de outubro de 2023
Información sobre a presentación de propostas temáticas

Propostas temáticas para o resto do estudantado
Prazo de solicitude: decembro de 2023
Información sobre a presentación de propostas temáticas

Propostas consensuadas TFG
Grao en Dereito | Grao en RRLL | PCEO ADE-Dereito | Grao en RRLL e RRHH (Curso Ponte)

Propostas non consensuadas TFG
Grao en Dereito | Grao en RRLL | PCEO ADE-Dereito | Grao en RRLL e RRHH (Curso Ponte)

Estudantado sen titor/a ou co titor/a de curso anteriores
Grao en Dereito | Grao en RRLL | PCEO ADE-Dereito | Grao en RRLL e RRHH (Curso Ponte)

Listaxes TFG
Grao en Dereito | Grao en RRLL | PCEO ADE-Dereito | Grao en RRLL e RRHH (Curso Ponte)

 

Calendario de defensa do TFG

Tribunais

  • Grao en Dereito 2023/2024
  • Grao en RRLL 2023/2024

As datas de defensa así como os tribunais de cada convocatoria están publicados en Moovi na materia de TFG en Dereito e Relacións Laborais respectivamente.

Convocatoria Entrega ao titor/a Depósito Defensa
Fin de carreira 10/11/2023 16/11/2023 22/11/2023
Febreiro 14/02/2024 21/02/2024 28/02/2024
Xuño 1 2 3 10/06/2024 17/06/2024 24/06/2024
Xullo 1 2 3 05/07/2024 12/07/2024 19/07/2024
Setembro 1 2 3 04/09/2024 09/09/2024 13/09/2024

1 Primeira reunión co titor/a: comezo do cuadrimestre.
2 Entrega do esquema ao titor/a: cando o determine o titor/a e preferiblemente ao rededor de catro meses antes da defensa.
3 Revisión da primeira elaboración (borrador): cando o determine o titor/a e preferiblemente ao rededor de dous meses antes da defensa.

 

Coordinación do Traballo Fin de Grao

Grao en Dereito

Sara Louredo Casado
tfgxuridicas@uvigo.gal

Grao en RR.LL.

Rosa Rodríguez Martin Retortillo
tfgxuridicas@uvigo.gal