O Traballo de Fin de Grao consiste no desenvolvemento autónomo por parte do estudantado dun proxecto baixo a dirección dun profesor titor, cuxa realización ten a finalidade de favorecer que o estudantado integre os contidos formativos recibidos durante os seus estudos e asegurar a adquisición das competencias asociadas á titulación.

Normativas do TFG

Recursos

Modelos do TFG

 

Traballo Fin de Grao – Curso 2021/2022

Calendario de asignación do TFG

Propostas temáticas consensuadas estudante-titor/a
Prazo de presentación: do 12 ao 19 de novembro de 2021
Enviade as solicitudes ao correo do Decanato no prazo sinalado: decanatoxuridicas@uvigo.gal
Formulario de solicitude: Grao en Dereito | Grao en RRLL

Propostas temáticas para o resto do estudantado
Prazo de solicitude: do XX ao X de 2021

Propostas consensuadas TFG
Grao en Dereito | Grao en RRLL | Dobre Grao ADE-Dereito | Grao en RRLL e RRHH (Curso Ponte)

Propostas non consensuadas TFG
Grao en Dereito | Grao en RRLL | Dobre Grao ADE-Dereito | Grao en RRLL e RRHH (Curso Ponte)

Estudantado sen titor/a ou co titor/a de curso anteriores
Grao en Dereito | Grao en RRLL | Dobre Grao ADE-Dereito | Grao en RRLL e RRHH (Curso Ponte)

Listados TFG
Grao en RRLL | Grao en RRLL curso ponte | Grao en Dereito | Dobre Grao ADE-Dereito

 

Calendario de defensa do TFG

  • Calendario do TFG 2021/2022

Tribunais

Convocatoria Entrega ao titor/a ata a data indicada Depósito no Decanato ata as 14:00 horas da data indicada Defensa
Adiantada 09/11/2021 16/11/2021 23/11/2021
A presentación diante do tribunal unipersoal, composto pola titora ou polo titor, poderá ter lugar entre os días 17 e 23 de novembro.
Grao en Dereito
Grao en RRLL
Dobre Grao ADE-Dereito
Tribunais
Grao en Dereito
Grao en RRLL
Febreiro 11/02/2022 18/02/2022 22/02/2022
Grao en Dereito
Grao en RRLL
Dobre Grao ADE-Dereito
Xuño 1 2 3 21/06/2022 28/06/2022 05/07/2022
Grao en Dereito
Grao en RRLL
Dobre Grao ADE-Dereito
Tribunais
Grao en Dereito (tribunal 1 e tribunal 2)
Grao en RRLL
Xullo 1 2 3 15/07/2022 22/07/2022 29/07/2022
Grao en Dereito
Grao en RRLL
Dobre Grao ADE-Dereito
Tribunais
Grao en Dereito (tribunal 1 e tribunal 2)
Grao en RRLL
Setembro 1 2 3 05/09/2022 09/09/2022 15/09/2022
Grao en Dereito
Grao en RRLL
Dobre Grao ADE-Dereito
Tribunais
Grao en Dereito tribunal 1 e tribunal 2)
Grao en RRLL

1 Primeira reunión co titor/a: comezo do cuadrimestre.
2 Entrega do esquema ao titor/a: cando o determine o titor/a e preferiblemente ao rededor de catro meses antes da defensa.
3 Revisión da primeira elaboración (borrador): cando o determine o titor/a e preferiblemente ao rededor de dous meses antes da defensa.

 

Coordinación do Traballo Fin de Grao

Pablo Riquelme Vázquez
+34 986 813 722
tfgxuridicas@uvigo.gal